DuPont™ Corian® rekommenderas av Sunda Hus

Detta innebär att Corian® innehåller mindre än 2% av några hälso- eller miljöfarliga ämnen.


Teckenförklaringar


Produkten rekommenderas. Den innehåller mindre än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten kan det dock ha förekommit mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen.

Den röda markeringen visar helhetsbedömning en för DuPont™ Corian®. Detta innebär att materialet ligger nära en A-gradering.


Se säkerhetsdatablad för rekommendationer vid tillverkning.

Specialist på Corian®
Corian® Quality Network